Lägenheter

Effektiva lägenheter, prefabricerad

Bostadsmarknaden är hård och det är svårt att producera kostnadseffektiva boenden på kort tid, för tex studentboende eller tillfälliga boenden. Med dagens lagstiftning och höga byggkostnader är det ännu svårare att få till hyresbostäder.

Chaplins idé är att skräddarsy konstruktionen för modulbyggande i trä som kan anpassas till olika platser. Då skapar de lägenheter som både kan delas av två personer och bli en fullt fungerande normal tvårummare för alla kundkategorier med balkonger.

Genom att bygga studentbostäder med hjälp av prefabricerade hus skapar Chaplin möjligheter som bygger på miljötänk, kostnadseffektivitet och snabba resultat.

Kostnadseffektivt

Chaplins kan hålla nere produktionskostnaden genom att spara tid på transport, fysiskt arbete på plats och produktion. Elementen för lägenheterna produceras i deras fabrik och är färdiga att monteras direkt vid leverans.

Snabb monteringstid

När husväggarna levereras har markarbetet redan pågått parallet vilket gör att det inte blir någon väntetid för olika delar av huset. Husen monteras och eftersom allt förarbete är gjort i fabrik går själva monteringsarbetet snabbt och smidigt.

Kontrollerad produktion

Panelerna tillverkas helt och hållet i en inomhusmiljö. De utsätts alltså inte för fukt vilket gör att du slipper oroa dig för fuktskador och mögel. Huselement levereras först när de ska monteras, med andra ord kräver de ingen förvaringsplats på byggplatsen och risken för stöld och skadegörelse blir därför minimal.

Miljövänligt

Väldigt lite restavfall bildas vid produktionen av husen och de rester som bildas återvinns. Prefabricerade hus levereras endast med de delar som krävs för montering vilket påverkar transporten positivt. 

Vi installerar även ett bokashi kompostsystem i alla nybyggda hus i samarbete med www.bokashikompost.se